برای تماس با گروه پژوهشی فضای مجازی می توانید فرم کنار را تکمیل و ارسال فرمایید و یا همچنین از اطلاعات زیر استفاده فرمایید:

 

آی دی poshtibanfa@ در ایتا و تلگرام

ایمیل: info@fazayemajazi.com