ad

بزرگسالان و والدین

اول خدا بعد هم ... ؟!

همیشه شنیدیم در فیلم های سریال ها و گاها واقعیت که “بچمو اول سپردم به خدا بعدش به شما” … شاید این جمله تا چند سال قبل یک واقعیت بود، اما واقعیت ها هم گاهی عوض می شوند و شدند! این مهم نیست که من بخواهم یا نه، بعد از خدا که احاطه بر همه […] بیشتر بدانید

ad