آشنایی با دنیای مجازی

آشنایی با دنیای مجازی

دنیای واقعی، دنیای تقابل روح و جسم آدم ها با یک دیگر است. اما مشکلات جامعه باعث شده ادم ها از هم فاصله گرفته و ارتباط در دنیای واقعی به حداقل خود برسد و ادم ها به دورترین حد رابطه خود با خانواده و دوستان برسند.
با کم رنگ تر شدن دنیای واقعی ،دنیای مجازی نقش پر رنگتری در میان ادم ها پیدا کرده است که با کمترین هزینه و زمان به هم دسترسی پیدا میکنند.

دنیای مجازی فقط دنیای ارتباط روحی ادم ها با یکدیگر است .مزایا و معایب زیادی در پس این دنیا وجود دارد و این ادم ها هستند که می توانند به این دنیا شکل مثبت یا منفی بدهند .
دنیای مجازی ساخته دست بشر است و هدف دهی به ان به خود افراد بستگی دارد .

علت اصلی روی اوردن افراد به این دنیا ،در هر فرد متفاوت می باشد ولی علت اصلی تر ان نیازهای عاطفی ،توجه و در کنار هم بودن است که با کم شدن رابطه افراد در دنیای واقعی ،ارضای این نیاز ها به دنیای مجازی راه پیدا کرده است.

همانگونه که ارتباط در دنیای واقعی می تواند باعث شکست عاطفی افراد گردد،دنیای مجازی نیز شامل اینگونه رفتارها می باشد.نقش خانواده ها در شکل گیری نوع ارتباط در دنیای مجازی هم چون دنیای واقعی پر رنگ می باشد .

ما از شکست عاطفی سخن گفتیم و این که این نوع شکست در دنیای مجازی بسیار بیشتر می باشد زیرا فن بیان و حالت رفتاری انسان ها باعث می شود انتقال احساسات شکل درست تری داشته باشد حال انکه دنیای مجازی خلاصه شده در متن یا صوت که نمیتواند به ارتباط شکل درست ترو کامل تری ببخشد.

نقاط منفی دنیای مجازی

دنیای مجازی خلاف همه خوبی هایش نقاط منفی بسیاری نیز دارد که این مشکلات در اثر استفاده نادرست ادم ها از این امکانات هست.

سودجویانی که با رفتار بیمارگونه خود اقدام به پخش حریم خصوصی افراد در دنیای مجازی می کنند بدترین شکل این مشکلات هستند.
اعتیاد به این دنیا نیز دومین اشکال بزرگ فضای مجازی می باشد که باعث میگردد ادمی از دنیای واقعی خود دور گشته و به جای پیشرفت ،قدم به عقب بگذارد.
مدیریت صحیح افراد می تواند ،فضای مجازی را به یک محیط امن برای ایجاد ارتباط صحیح تبدیل کند .استفاده درست از این دنیا می تواند مکمل خوبی برای پیشرفت جامعه بشری و تکامل و رشد زندگی فردی افراد گردد.

من+دنیای مجازی = زندگی مجازی
به امید روزی که:
خدا +من + دنیای واقعی + دنیای مجازی = بی نهایت

مقاله/ خانم پورافشار