آسیب های سرگرمی در دنیای مجازی

آسیب های سرگرمی در دنیای مجازی

در مجموع گفتگوهای اینترنتی عرصه جدیدی را برای گذران فراغت طیف رو به افزایشی از جوانان و شکل گیری حوزه فرهنگ های مختلف با زمینه ها و علائق متنوع فراهم ساخته است “.
سرگرمی های مجازی علاقه جوانان به مشارکت اجتماعی و فعالیت های مدنی را با انگیزه های مختلف تحت الشعاع قرار می دهد و ممکن است بر مهارت های اجتماعی آنان در تدارک فراغت های گروهی و تفریحات و بازی های غیرمجازی تاثیر منفی بگذارد.
همچنین مجاورت طولانی با فضای مجازی می تواند به فرهنگ پذیری یک طرفه و تاثیرپذیری افراطی از هنجارها و ارزشها در عرصه های مختلف ارتباطی و اجتماعی انجامیده و با تقویت جهان وطنی تعلقات ملی و سنتی کاربران را تحت تاثیر قرار دهد.در کل در محیط اینترنت به دلیل اینکه افراد می توانند شخصیت حقیقی نداشته باشند به راحتی با افراد ارتباط برقرار می کنند .
به راحتی سؤالاتی می پرسند و در زمینه هایی با هم حرف می زنند که حضوری شاید نتوانند! اینترنت فردی شدن شیوه های زندگی جوانان را دامن زده و مرزهای تازه ای را در شکل گیری ارزش ها و هویت یابی به ویژه ارزش های مربوط به آشنایی و دوستی های رمانتیک پیش روی جوانان ما قرار داده است.

جذابیت استفاده از اینترنت و کامپیوتر ، نه به خاطر نو بودن آن که به دلیل غرق شدن در دریایی از ارتباطات و اطلاعات است: دنیایی رویایی که تنها با فشردن چند دکمه به آرامی به آن قدم می گذاریم: در این بین کودکان، نوجوانان و جوانان بیش از هر رده سنی دیگری شیفته جست و جو و برقراری ارتباط با دنیای جدید هستند و تردیدی نیست که ذهن پویای آنها ، مستعد گرایش به سوی ناشناخته هاست ، ناشناخته هایی که گاه شناخت آنهابه بهای نابودی و تباهی آنها است.

اینترنت از همان روزهای نخست تولد به جاذبه ای ویژه برای کودکان، جوانان و نوجوانان و حتی بزرگسالان تبدیل شد، جاذبه ای که به نسبت کاربری بالا، خطرات فراوانی را نیز در پی داشت.

مقاله/ تاثیرات و پیامدهای مثبت و منفی اینترنت در خانواده ها /سایت علمی و پژوهشی آسمان